Skip to main content

Vereniging 'de Vogelvriend' Best

Oprichtingsdatum 23 maart 1953

Onze vereniging bestaat al ruim 70 jaar en telt momenteel ± 75 leden. 'De Vogelvriend' is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.) met ongeveer 35.000 leden.

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de vogelsport in de meest brede zin van het woord.

'De Vogelvriend' is een vereniging waar iedereen welkom is. Of je nu liefhebber van kanaries bent, tropische vogels, parkieten, Europese cultuurvogels of wat dan ook, het moet gek gaan als er bij ons niet een lid is die dezelfde vogels houdt als jij. Ook zullen wij te allen tijde proberen iedereen datgene te bieden wat hij of zij aan zijn of haar hobby wil toevoegen.

Verder vinden wij het erg prettig als leden de vergaderingen en bijeenkomsten willen bezoeken en bereid zijn om vogels in te zenden op onze jaarlijkse vogeltentoonstelling. Maar let wel, dit is geen verplichting, want iedereen mag zijn of haar vogelhobby op zijn eigen manier invullen.

Ben je dus vogelliefhebber, maar nog geen lid van een vereniging, wordt dan nu lid van onze vereniging, je bent van harte welkom.

Contributie

De contributie voor seniorleden bedraagt € 35,00 voor 2024, met een éénmalig inschrijfgeld van € 2,00. De contributie is inclusief de bondscontributie. 

Ook jeugdleden zijn meer dan welkom, zij betalen altijd de helft van de seniorencontributie: dit betekent voor 2024 een contributie van €17,50. Jeugdleden zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

De vereniging kent verder ook B-leden (leden die bij een andere vereniging al als A-lid zijn ingeschreven) en Donateurs, die beide de helft van de seniorencontributie betalen.

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van onze vereniging ontvangen alle leden gratis ons clubblad en daarnaast ook het fraaie bondsmagazine 'Onze Vogels'.

Wil je lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in. Een telefoontje naar een van de bestuursleden kan ook altijd!