Skip to main content

UBN Nummer

| René Kreijveld

LNV heeft bekend gemaakt dat op termijn een registratie van vogelhouders verplicht wordt, net zoals bij een aantal andere diergroepen allang een feit is. Het zal echter lang niet iedereen betreffen. Het UBN-nummer bepaalt de locatie van de liefhebber en is slechts in het leven geroepen om bij een uitbraak van dierziekten gericht maatregelen te kunnen nemen. Het heeft dus niets met bijvoorbeeld, de belastingdienst te maken.

Zeer waarschijnlijk gaat dit gelden voor liefhebbers die met vogels in het buitenland willen showen, maar misschien ook voor deelnemers aan een Nederlandse show. Ook is het goed mogelijk dat het pas vanaf een bepaald aantal vogels geldt die een liefhebber in bezit heeft. Kortom, er is nog veel onduidelijk. Wanneer er meer bekend wordt zullen wij u informeren over hoe het beste te handelen. In elk district zal in dat geval een helpdesk ingericht worden om u daarbij te helpen. Het aanvragen van een UBN-nummer is echter niet moeilijk en is op dit moment nog gratis.

Advies: Wacht op informatie van de NBvV en dan wordt wel duidelijk wat te doen.