Nieuws
page
Lid van Verdiensten
pagina 2de Vogelvriend Best


Oprichtingsdatum 23 maart 1953

Ringbestelling

Lid worden

Nieuws

Sponsoren

Uitslag loterij

Foto's

Lid van verdienste

Agenda

Bestuur

Home

Vraag en aanbod

Activiteiten

Door het jaar heen heeft onze vereniging meerdere activiteiten


met uitzondering van de maanden juli en december hebben we elke laatste donderdag van de maand een contactavond. De contactavond van januari is onze jaarvergadering. Tijdens de andere contactavonden hebben we een korte vergaderagenda met de nodige punten waarna we na de pauze een presentatie, film of eventueel lezing houden. verder hebben we elk jaar in mei een uitstapje naar een vogel of dierenpark. We gaan ook wel eens een dagje vissen. Dit jaar zijn we gestart met een fietstoertocht als najaars uitstapje. hier willen we een traditie van maken. Ook hebben we elk jaar bij voldoende deelname  in de tweede helft van  september een tafelkeuring en in november houden we natuurlijk als hoogtepunt onze jaarlijkse tentoonstelling.

Activiteiten Agenda


4 van onze leden worden 7 keer Wereldkampioen en behalen 15 medailles.

zie nieuws


donderdag 26 februari

ledencontactavond


donderdag 26 maart

ledencontactavond


donderdag 30 april

ledencontactavond


donderdag 28 mei

ledencontactavond


donderdag 25 juni

ledencontactavond  

Tentoonstelling

Elk jaar organiseert onze vereniging in het 2e weekend van november een Onderlinge Tentoonstelling.


Na 58 jaar bij 't Blauw Boerke te zijn geweest organiseren we nu voor de 4e keer onze show in 't Tejaterke, Max de Bossustraat 1, in Best.

Elk jaar weer worden de mooiste vogels van de meest verschillende soorten door onze leden tentoongesteld. Nu we meestal de grote zaal van 't Tejaterke tot onze beschikbaarheid hebben proberen we er steeds meer een show van te maken in plaats van een wedstrijd.

Clubblad

6 keer per jaar brengen wij een eigen clubblad uit. In dit clubblad staat actuele informatie zoals:

  • de uitnodiging en de agenda van de komende contactavond

  • de notulen van de laatst gehouden contactavond

  • belangrijke data van het komende jaar

  • ledenmutatie's

  • uitslagen van onze tentoonstelling en de uitslagen van de leden die op een andere tentoonstelling hebben ingeschreven

  • informatie van de NBvV

  • verslagen van de activiteiten door het jaar heen

  • informatie over allerlei vogels

  • en verder is er volop ruimte voor onze eigen leden om een stukje te schrijven

Kleine Kring

6 bevriende verenigingen organiseren om de beurt een Kleine Kring tentoonstelling.


Tijdens de Kleine Kring tentoonstelling wordt er gestreden voor individuele prijzen maar de verenigingsprijs speelt dan ook een grote rol.

Onze bevriende verenigingen zijn:

            

                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                

Kleutrobas

Helmond

H65

Gemerts Kleur

Gemert- de Mortel

M05

Aviarium

Eindhoven

E14

De Bastaarden

Nuenen

N34

De Woudgalm

Oirschot

O04

De Vogelvriend

Best

B09